دوره نوجوانان-TIC

دوره نوجوانان-TIC
1403/04/29

دوره نوجوانان-TIC

کتاب: Family and Friends (book 5 and book 6)

دوره Teenage Intermediate Course  که در آن کتاب های Family and Friends (5, 6) تدریس میشوند، 8 ترم به طول می انجامد. جلسات ترمیک سه روز در هفته (هر جلسه 75 دقیقه) برگزار میگردد و طول هر ترم پنج هفته میباشد. مجموعه کتاب های Family and Friends از کامل ترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی میباشد که در آن جنبه های گرامر، لغت، تلفظ و درک مطلب به همراه تمامی مهارت های زبان پوشش داده شده است.

پکیج کتاب Family and Friends شامل:

1.       کتاب دانش آموز (student book): آموزش پایه ای زبان انگلیسی بر طبق اصول آموزشی نوین در قالب تصاویر رنگی و موضوعات جذاب که مهارت های چهارگانه زبان را به طور کامل پوشش میدهد. به علاوه فعالیت های موجود در کتاب باعث رشد اجتماعی زبان آموزان میگردد.

2.       کتاب کار (workbook): تثبیت فرایند یادگیری با انجام تمرینات هدفمند و فعالیت های نوشتاری کتاب کار (workbook).

3.       سی دی های صوتی و ویدیو های آموزشی: ویدیو های آموزشی منطبق با موضوعات کتاب دانش آموز (student book) که در درک بهتر مواد یاد گرفته شده و همچنین تلفظ صحیح کلمات به زبان آموزان کمک می کند.

4.       کتاب Grammar Friends: با ارائه تمرینات دستور زبانی، زبان آموز را در تولید جملات صحیح و با معنی تقویت میکند.

5.       کتاب Reading and Writing: آشنایی هرچه بهتر زبان آموزان با مهارت های خواندن و نوشتن با استفاده از موضوعات و تمرینات متنوع، جذاب، به روز و البته کاربردی را ممکن میسازد.

6.       کتاب های داستان (Readers): داستان های کوتاه و جذاب نه تنها مهارت خواندن و درک مطلب را تقویت می نماید بلکه زبان آموزان را تشویق به کتاب خوانی میکند.