دوره نوجوانان-TEC

دوره نوجوانان-TEC
1403/02/05

دوره نوجوانان-TEC

کتاب: Family and Friends (book 3 and book 4)

دوره Teenage Elementary Course که در آن کتاب های Family and Friends (3, 4) تدریس میشوند، 10 ترم به طول می انجامد. جلسات ترمیک سه روز در هفته (هر جلسه 75 دقیقه) برگزار میگردد و طول هر ترم پنج هفته میباشد. مجموعه کتاب های Family and Friends از کامل ترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی میباشد که در آن جنبه های گرامر، لغت، تلفظ و درک مطلب به همراه تمامی مهارت های زبان پوشش داده شده است.

پکیج کتاب Family and Friends شامل:

1.       کتاب دانش آموز (student book): آموزش پایه ای زبان انگلیسی بر طبق اصول آموزشی نوین در قالب تصاویر رنگی و موضوعات جذاب که مهارت های چهارگانه زبان را به طور کامل پوشش میدهد. به علاوه فعالیت های موجود در کتاب باعث رشد اجتماعی زبان آموزان میگردد.

2.       کتاب کار (workbook): تثبیت فرایند یادگیری با انجام تمرینات هدفمند و فعالیت های نوشتاری کتاب کار (workbook).

3.       سی دی های صوتی و ویدیو های آموزشی: ویدیو های آموزشی منطبق با موضوعات کتاب دانش آموز (student book) که در درک بهتر مواد یاد گرفته شده و همچنین تلفظ صحیح کلمات به زبان آموزان کمک می کند.

4.       کتاب Grammar Friends: با ارائه تمرینات دستور زبانی، زبان آموز را در تولید جملات صحیح و با معنی تقویت میکند.

5.       کتاب Reading and Writing: آشنایی هرچه بهتر زبان آموزان با مهارت های خواندن و نوشتن با استفاده از موضوعات و تمرینات متنوع، جذاب، به روز و البته کاربردی را ممکن میسازد.

6.       کتاب های داستان (Readers): داستان های کوتاه و جذاب نه تنها مهارت خواندن و درک مطلب را تقویت می نماید بلکه زبان آموزان را تشویق به کتاب خوانی میکند.