دوره بزرگسال-IC

دوره بزرگسال-IC
1403/02/05

دوره بزرگسال-IC

نام کتاب: Top Notch 2 & 3

     دوره Intermediate که در آن کتاب های Top Notch 2 & 3 تدریس میشوند، ده ترم به طول می انجامد. در این دوره از کتاب Tactics for Listening Developing به منظور تقویت مهارت شنیداری استفاده میشود. جلسات ترمیک سه روز در هفته ( هر جلسه 90 دقیقه) برگزار میگردد و طول هر ترم پنج هفته میباشد (جلسات فشرده سه روز در هفته (هر جلسه 160 دقیقه) برگزار میگردد و طول هر ترم سه هفته میباشد). هدف از این دوره تقویت مهارت های زبان انگلیسی (Listening, Speaking, Reading and Writing) و آماده کردن زبان آموزان برای سطوح بالاتر میباشد. زبان آموزان در این دوره یاد میگیرند چگونه بطور مستقل به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنند.

      مجموعه کتاب های Top Notch و Summit از جمله به روز ترین منابع آموزشی زبان انگلیسی میباشند که در شش سطح از مبتدی تا پیشرفته در انتشارات Pearson به چاپ رسیده است. این مجموعه کتاب در سال 2016 برنده جایزه TAA (The Textbook & Academic Authors Association)  از سوی نویسندگان کتاب و متخصصان است. این مجموعه زبان آموزان را آماده میکند تا با اطمینان به زبان انگلیسی تعامل کنند. یک دوره بر پایه تقویت مهارت های ارتباطی که از طریق اطلاعات دقیق، تمرین های مناسب و مرور اصولی مطالب، زبان انگلیسی را غیرقابل فراموش میکند.